TR | EN
9- Nispi Döviz Kurlarının Turizm Talebine Etkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bu proje fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yaşar SARI’nın proje koordinatörlüğünde, Arş. Gör. Yasin Emre OĞUZ tarafından yüksek lisans tezi kapsamında yürütülmüş olup üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur. Proje Aralık 2015’de başlamış olup halen devam etmektedir.

Proje kapsamında araştırma örneklemi olarak belirlenen 8 ülkenin (Türkiye, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Yunanistan) turizm taleplerinin ve nispi döviz kurlarının 2005-2015 yılları arasındaki verileri toplanmış, toplanan verilere regresyon, zaman serisi ve panel veri analizleri uygulanmıştır. Süresi 12 ay olarak belirlenen projenin sonuç aşamasına gelinmiş olup yapılan analizler yorumlanarak proje sonuçlandırılacaktır.