TR | EN
Değişim Programları

Üniversitemiz ile  ulusal ve uluslararası anlaşmalı üniversitelerin öğrenci ve öğretim elamanlarının karşılıklı değişimini ifade etmektedir. Bu kapsamda Turizm Fakültemizde hem öğrenim hem de staj amaçlı olarak aşağıdaki değişim programları uygulanmaktadır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erasmus

Ülkemiz ile AB üyesi ülkeler ve AB'ye aday ülkeler arasında uygulanan değişim programıdır.

Fakültemiz Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Cansev ÖZDEMİR

Tel: 0222 - 239 37 50 / 6658

E-posta: caozdemir@ogu.edu.tr

Anlaşmalı Ülkeler ile Anlaşmalı Üniversitelere ait listeler ve daha ayrıntılı bilgi için lütfen üniversitemizin uluslarası ilişkiler ofisine ait web sitesini ziyaret ediniz.

Web Adresi: http://iro.ogu.edu.tr/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mevlana

Ülkemiz ile AB üyesi ülkeler ve AB'ye aday ülkeler dışında kalan diğer Dünya Ülkeleri arasında uygulanan değişim programıdır.

Fakültemiz Mevlana Koordinatörü

Arş. Gör. Dr. Beybala TİMUR

Tel: 0222 - 239 37 50 / 6660

E-posta: beybalatimur@gmail.com

Anlaşmalı Ülkeler ile Anlaşmalı Üniversitelere ait listeler ve daha ayrıntılı bilgi için lütfen üniversitemizin uluslarası ilişkiler ofisine ait web sitesini ziyaret ediniz.

Web Adresi: http://iro.ogu.edu.tr/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Farabi

Ülkemizdeki üniversiteler arasında Ulusal düzeyde değişim programları aktif olarak uygulanmaktadır.

Fakültemiz Farabi Koordinatörü

Doç. Dr. O. Can YILMAZDOĞAN

Tel: 0222 - 239 37 50 / 6653

E-posta: cyilmazdogan@ogu.edu.tr

Fakültemiz Farabi Koordinatör Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Seher KONAK

Tel: 0222 - 239 37 50 / 6662

E-posta: skonak@ogu.edu.tr

Anlaşmalı Üniversitelere ait listeler ve daha ayrıntılı bilgi için lütfen üniversitemizin uluslarası ilişkiler ofisine ait web sitesini ziyaret ediniz.

Web Adresi: http://iro.ogu.edu.tr/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------