TR | EN
Yatay/Dikey Geçiş

Üniversitemizin tüm birimlerine Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir.

Meslek yüksekokulları mezunları, ilgili yönetmelikteki koşulları sağlamaları halinde dört yıllık lisans eğitimine devam edebilmektedir.

Bölümümüze yatay geçiş / dikey geçiş yoluyla gelen veya daha önce başka üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrenciler, bu kurumlarda alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

Konu hakkında ayrıntılı bilgiye ilgili mevzuattan ulaşabilirsiniz -->>>https://oidb.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/67