TR | EN
Ölçme ve Değerlendirme

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu             Katsayı                  Başarı Derecesi

AA                              4.00                       Pekiyi

BA                              3.50                       İyi-Pekiyi

BB                              3.00                       İyi

CB                              2.50                       Orta-İyi

CC                              2.00                       Orta

DC                              1.50                       Geçer-Orta

DD                              1.00                       Geçer

FF                               0.00                       Başarısız