TR | EN
1- 2023 Stratejik Hedefleri için Stratejik Sektör Turizmde Ortak Akıl

2015 yılı Eylül ve Aralık ayları arasında İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının TİYADER’e finansman sağlaması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin ayni katkıda bulunması ve Turizm Fakültemizin İnsan Kaynağı desteği ile ortak olduğu “2023 STRATEJİK HEDEFLERİ İçin STRATEJİK SEKTÖR TURİZMDE ORTAK AKIL” başlıklı proje Doç. Dr. Rahman TEMİZKAN yürütücülüğünde gerçekleştirilmiştir. Proje ortaklarından birisi olan fakültemizin öğretim elemanlarının birçoğunun görev aldığı proje kapsamında 3 adet çalıştay gerçekleştirilmiş ve sonuçlar kitap olarak basılmıştır;

1-Turizm Akademisyenleri Çalıştayı

Prof. Dr., Doç. Dr. ve Yrd. Doç. Dr. ünvanlarına sahip 80 turizm akademisyeni toplanarak gerçekleşen çalıştay sonucunda “Türkiye Ulusal Turizm Varış Yeri Yönetimi” kanun taslağı ortaya çıkmıştır. Taslağın her maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Oy birliği sağlanamayan teklif maddeler çıkartılmıştır. Bir ŞURA niteliği taşımaktadır.

2-Turizm Sektör Temsilcileri Çalıştayı

Turizm akademisyenleri tarafından ortaya çıkartılan “Türkiye Ulusal Turizm Varış Yeri Yönetimi” kanun taslağı üzerinde sektörün görüşleri, ihtiyaçları ve çekinceleri dikkate alınarak sektöre de en uygun kanun taslağının hazırlanması sağlanmıştır.

3-Turizm Mezun ve Öğrencileri Çalıştayı

Turizmdeki insan kaynağını da sürece dâhil ederek turizm mesleklerine ve turizm diplomalarına dayalı olarak inşa edilen “Türkiye Ulusal Turizm Varış Yeri Yönetimi” kanun taslağının nihai şekli verilmiştir.

Proje kitabı için;

http://tiyader.org/wp-content/uploads/2016/02/2023-Stratejik-Hedefleri-%C4%B0%C3%A7in-Stratejik-Sekt%C3%B6r-Turizmde-Ortak-Ak%C4%B1l-Proje-Kitab%C4%B1.pdf

Projede Çalışan Fakültemiz Akademik Personeli

Proje Koordinatörü

Dr. Rahman TEMİZKAN

Proje Koordinatör Yardımcıları

Dr. Saadet Pınar TEMİZKAN

Dr. Duran CANKÜL

Proje Çalışanları

Dr. Ali ERBAŞ

Dr. Barış DEMİRCİ

Orhan YABANCI

Cüneyt Naci ÇAKMAKLISOY

Beybala TİMUR

Yasin Emre OĞUZ