TR | EN
Yüksek Lisans Programları

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr Cihan SEÇİLMİŞ

Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren öğretime başlamak üzere Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Programı açılmıştır.  Program toplam 120 kredi (ECTS) ders ve tezden oluşmaktadır. Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı için iki yarıyıllık programda öğrencinin 9 ders ve 1 seminer dersi olmak üzere toplam 27 kredilik (60 ECTS) ders yükünü tamamlaması gerekmektedir. Ders yükünü tamamlayan öğrenciler atanan danışman öğretim üyesi ile birlikte tez çalışması yürütür ve tez çalışmalarını belirlenen jüri üyeleri önünde savunurlar. Ders dönemini ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz Turizm İşletmeciliği alanında bilim uzmanı ünvanına sahip olurlar.

- Dersler

- Ders İçerikleri

 

Sağlık Turizmi Yönetimi Tezsiz (İ.Ö)Yüksek Lisans Programı

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren öğretime başlamak üzere üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı altında Sağlık Turizmi Yönetimi Tezsiz (İ.Ö)Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Programın amacı; turizmin bir dalı olan sağlık turizmi alanında teorik ve uygulamalı olarak sunulacak bilgi ile nitelikli personelin yetiştirilmesini sağlamaktır. Ayrıca, Türkiye’de ön lisans ve lisans düzeyinde turizm işletmeciliği bölümlerinin özel olarak bu alandaki ihtiyaçları karşılamaya yönelik sundukları programların son derece az sayıda oluşu bu alanda bir boşluk oluşturmaktadır. Bu program, söz konusu boşluğu doldurmak ve sağlık turizmi yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyen kişilerin gerekli bilgi ve donanımı kazanmalarını sağlamaktır.

Kapsamı ve İçerdiği Bilim Dalları

Sağlık Turizmi Yönetimi Tezsiz (İ.Ö.) Yüksek Lisans Programı genel olarak Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında da bulunan pazarlama, yönetim, ekonomi bilim dallarını sağlık turizmi özelinde incelemenin yanında sağlık kurumları işletmeciliğindeki temel tıp terminolojisi, sağlık sektöründe kalite sistemleri gibi temel dersleri kapsamaktadır.  Sağlık ve turizm sektörünün kesişiminde bir öneri sunan programda zorunlu ve seçmeli dersler bulunmakta, tezsiz yüksek lisans yapan öğrencilerin sağlık turizmi yönetimiyle ilgili bilgi birikimlerini artırmaya imkân vermektedir. 

Programa Öğrenci Kabul Koşulları

Sağlık Turizmi Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na turizm bölümleri ve sağlık bölümleri lisans mezunları kabul edilecektir. Bu bölümün haricindeki lisans bölümlerinden mezun olanlarda sağlık sektöründe en az 2 yıl çalışmış olma şartı aranacaktır. Programa kabul şartlarında ALES ve Yabancı dil puanının aranıp aranmaması Üniversitemiz Senatosunun bu konudaki kararına bağlı bulunmaktadır.  Bu program için belirlenen kabul şartlarını taşıyan öğrenciler için ayrıca bir hazırlık programı veya bilimsel hazırlık uygulanmayacaktır.

Yüksek Lisans Derecesi Alabilmek için Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı ile Alınması Gereken Zorunlu ve Seçmeli Dersler

Sağlık Turizmi Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olmak için toplamda 4 zorunlu (12 Kredi/36 AKTS) ve 6 seçmeli ders (18 Kredi/54 AKTS) seçerek bu derslerden başarılı olmalı ve sonrasında dönem projesi dersini seçmelidir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi (30 AKTS), “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Programdan mezun olup yüksek lisans derecesi alınabilmesi için toplamda 30 kredi ve 120 AKTS’yi tamamlamak zorunludur.

Müracaat Tarihleri ve Öğrenci Sayıları

Her yılın haziran ayında bir sonraki yılın öğrenci alımlarıyla ilgili müracaat tarihleri ve öğrenci sayıları Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında (http://sosbilen.ogu.edu.tr) yayınlanacaktır. 

- Haftalık Ders Programı (2019-2020 Güz Yarıyılı)

 

 


Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı:   Prof.Dr. Rahman TEMİZKAN

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren öğretime başlamak üzere Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Programı açılmıştır.

Programa Öğrenci Kabul Koşulları

Yüksek lisans programında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan öğrenci kabul ve kayıt şartları geçerli olacaktır. Bu doğrultuda,  “Tezli Yüksek Lisans Programı”, Turizm Fakültelerinde yer alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde lisans eğitimini tamamlamış kişiler için planlanmıştır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün tezli yüksek lisans programlarına başvurularda; Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Yüksek Lisans öğrencisi olma şartlarını taşıyan kişiler başvurabilirler.

Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam zorunlu kredi sayısı 6’dır. Alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler toplamı her dönem için 5’dir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı toplam 9 ders + 1 seminerden oluşur. Yüksek Lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Kredili dersleri ve seminerleri başarı ile bitirenlerin tez çalışmasını toplam dört yarıyıl sonuna kadar tamamlaması önerilir. Dersler, ilgili Anabilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer anabilim dalı ve yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Programın Öğretim Dili

Programının öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir.

Program İçin Mevcut Laboratuvarlar ve Özellikleri

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı herhangi bir laboratuvar çalışmasına ihtiyaç göstermemektedir. Bununla birlikte programa kabul edilmesi planlanan öğrencilerin, alan uygulamalarına yönelik belirli bir altyapısal düzeyde olmalarına imkân verecek, turizm fakültesi bünyesinde eğitim gören lisans öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerine hizmet vermesi amacıyla hazırlanmış, donanımlı bir uygulama mutfağı da mevcuttur. 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programının kullanımında olan uygulama mutfağı, turizm fakültesi içerisinde en üst katta yer almaktadır.

Eğitim-Öğretim ve Araştırma İçin Bilgisayar Ekipmanları

Öğretim üyelerinin her birine ait internet bağlantılı bilgisayarları ofislerinde bulunmaktadır. Öğrenciler bu yolla üniversitenin üye olduğu on-line veri tabanlarına ulaşabileceklerdir. Dersliklerde bilgisayar ve projeksiyon imkanı bulunmaktadır.

Öğrencilerin Kullanımına Açık Bilgisayar Ekipmanları

Öğrencilere yönelik bilgisayarlar ise Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde vardır ve bu bilgisayarlar ile sınırsız internet bağlantısı kurulabilmektedir. Öğrenciler böylece, üniversitenin üye olduğu on-line veri tabanlarını kullanma şanslarına sahip bulunmaktadırlar. Bu amaçla kullanılan çok sayıda bilgisayar haftanın her günü her saat açık bulundurulmaktadır. Öğrenciler için ayrıca çıktı alma olanakları da bulunmaktadır. Ayrıca Turizm Fakültesi yüksek lisans dersliklerinde standart olarak projeksiyon cihazı, perde, masaüstü bilgisayar, internet erişimi ve beyaz tahta mevcut durumdadır. Öğrencilerin hem bilgisayar hem de internet ihtiyaçları için fakülte bünyesinde bulunan bir bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayar ekipmanları da kullanılabilmektedir.

Kütüphane İmkânları

Öğrenciler, Eskişehir’deki her iki üniversitenin merkezi kütüphanelerinden yararlanma imkânına sahiptirler. Her iki üniversitenin merkez kütüphanesinde önerilen programla ilgili kitaplar her geçen gün artmaktadır. İlimizin konumundan dolayı çevre illerdeki kütüphanelere günübirlik giderek yararlanma imkânı vardır. Ayrıca çevrimiçi veri tabanları ile önerilen program için gerekli çok sayıda yayına ulaşmak mümkündür.

- Dersler

- Ders İçerikleri

Disiplinlerarası Turizm Rehberliği Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren öğretime başlamak üzere Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Turizm Rehberliği Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Programın amacı; turist rehberliği mesleğinin diploma verme yetkisine sahip eğitim kurumu olan üniversiteler vasıtasıyla nitelikli turist rehberlerinin yetiştirilmesini sağlamaktır.

- Ders İçerikleri

Kapsamı ve İçerdiği Bilim Dalları

Programda yer alan dersler zorunlu (13) ve seçmeli (2) dersler olup, öğrencilerin turist rehberliği hususunda bilgi birikimlerini artırmaya imkân vermektedir. Ayrıca tezsiz yüksek lisansın içeriği; TUREB’in sertifika programında belirttiği dersleri de kapsadığı için, bu program mezunlarının Turist Rehberliği ruhsatnamesi almasına olanak sağlamaktadır.

Programa Öğrenci Kabul Koşulları

Turist Rehberliği Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı’na herhangi bir bölümden lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir. Programa başvuruda; Lisans mezuniyet ortalamasına, ALES ve Yabancı Dil puanına yönelik Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün değerlendirmesi ve şartları esas alınır.

Yüksek Lisans Derecesi Alabilmek için Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı ile Alınması Gereken Zorunlu ve Seçmeli Dersler

Turist Rehberliği II. Öğretim Yüksek Lisans Programı, toplam 15 ders (30 kredi - 90 AKTS) ve bir dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi (30 AKTS), “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Müracaat Tarihleri ve Öğrenci Sayıları

Her yılın haziran ayında bir sonraki yılın öğrenci alımlarıyla ilgili müracaat tarihleri ve öğrenci sayıları Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında (http://sosbilen.ogu.edu.tr) yayınlanacaktır.