TR | EN
Çift Anadal / Yandal

Çift Anadal Programı

Çift anadal programının amacı, kendi lisans programını üstün başarı ile sürdüren öğrencinin aynı zamanda ikinci bir lisans diploması almak üzere öğrenim görmesini sağlamaktır.

Öğrencinin bu programa başvurabilmesi için, başvuru sırasına kadar olan sürede kendi lisans programında tüm kredili derslerini başarı ile tamamlamış ve genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve başvuru anında sınıfında başarı sıralaması itibarıyla ilk %20 içinde yer alması gerekir.

Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel anadal not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.00’nin altına kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2.00’nin altına düşen öğrencinin çift anadal diploma programından kaydı silinir. Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

Kendi lisans programında mezuniyet hakkı elde eden öğrenciye, çift anadal programını verilen sürede en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlaması halinde Çift Anadal  Diploması verilir.

Turizm İşletmeciliği Bölümünde gerekli şartları sağlayan öğrencilerimiz ve açılan kontenjanlar kapsamında:

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünde

  • Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünde

  • İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümünde

çift anadal programına katılabilir.

Yandal Programı

Yandal programının amacı, kendi lisans programını başarıyla sürdüren öğrencinin ilgi duyduğu başka bir programdan sertifika almasını sağlamaktır.

Öğrencinin bu programa başvurabilmesi için, başvuru sırasına kadar olan sürede kendi lisans programında tüm kredili derslerini başarı ile tamamlamış ve genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.           

Kendi lisans programında mezuniyet hakkı elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır. Bu süre sonunda yandal programını en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlarsa bu öğrenciye yandal sertifikası verilir.

Turizm İşletmeciliği Bölümünde gerekli şartları sağlayan öğrencilerimiz ve açılan kontenjanlar kapsamında:

  • Fen Edebiyat Fakültesi Tarih(1. Öğretim) Bölümünde

  • Fen Edebiyat Fakültesi Tarih(2. Öğretim) Bölümünde

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde

yandal programına katılabilirler.AÇILAN KONTENJANLAR VE BAŞVURU İLANLARI

http://oidb.ogu.edu.tr/ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın sayfasında duyurular kısmından takip edebilirsiniz.