TR | EN
2- Bursa, Eskişehir, Bilecik'te Termal Turizm Sektör Araştırması

Bu proje, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2012 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Turizm Fakültesi tarafından yürütülen bir kalkınma projesi olup proje tamamlanmıştır.

Bu projenin amacı, Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak turizm sektöründe ve alt bir alan olan termal turizm alanında, ilgili paydaşların ihtiyaç duyduğu stratejik bir araştırmanın yapılmasıdır. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki hedefler gerçekleştirilmiştir:

  • TR41 Bölgesi’nin termal turizm alanındaki arz olanaklarının ortaya konulması,
  • TR41 Bölgesi’ndeki işletmelerin mevcut durumlarının belirlenmesi,
  • TR41 Bölgesi’ndeki termal merkezleri ve işletmeleri ziyaret eden turistlerin profilinin ortaya konulması, beklentileri ve memnuniyetlerinin ölçülmesi,
  • TR41 Bölgesi’ndeki termal turizm işletmelerinin temel yeteneklerinin ortaya konulması ve buna yönelik olarak rekabet stratejilerinin geliştirilmesi.

TR41 Bölgesi termal turizm sektörü için başvuru kaynağı olacak bir kitabın hazırlanması.

Detaylı bilgi için proje web sitesi: http://www.thermaltourism.info