TR | EN
5- Eskişehir Odunpazarı Bölgesinde Ev Pansiyonculuğu Araştırması ve Eğitimi

Bu proje Fakültemiz Eski Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Mehmet KAŞLI'nın proje koordinatörlüğünde  Araştırma Görevlisi Orhan Can YILMAZDOĞAN tarafından yürütülecek olup Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur.

Başlatma hazırlıkları devam eden projenin süresi 12 ay olup 2014 yılı içinde uygulanmasına başlanacaktır. Projede Eskişehir'de, ev pansiyonculuğu gerçekleştirilebilecek evlerin envanterinin çıkarılması, bu kapsamda yerel halka girişimcilik ve ev pansiyonculuğu eğitimi verilmesi, ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi, yerel halkın girişimcilik eğilimlerinin geliştirilip turizme etkin katılımıyla ekonomik paylaşımın arttırılması amaçlanmaktadır. Projenin hedef grupları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir'deki yiyecek içecek işletmeleri ve seyahat işletmeleridir. Projenin nihai yararlanıcıları bölge halkı ve bölgeye gelen turistlerdir. Proje ile tarihi eser niteliğindeki evlerin turizme ve ekonomiye kazandırılması, kültürel değerlerin korunması, yerel halkın girişimcilik eğilimlerinin artırılıp ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi, istihdamın artırılması sağlanacaktır.