TR | EN
Fakültemiz Hakkında

     Fakültemiz 29 Mart 2006 tarihinde 2006/10134 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlı ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu olarak kurulmuş 25 Nisan 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Fakültemizde;

Lisans Programları

olmak üzere 2 adet bölüm mevcuttur.

     Fakültemiz, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu olarak 2007-2008 yıllarında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne 30 öğrenci kabul ederek eğitim öğretime başlamıştır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümümüzün adı Fakülte Kurulu'muzun teklifi Üniversite Senatomuzun onayı ve YÖK'ün uygun bulması ile 18 Haziran 2014 tarihi itibariyle Turizm İşletmeciliği olarak değiştirilmiştir. Fakültemizin amacı, turizm alanında güncel-bilimsel bilgi üretimine katkı sağlamak ve turizm sektörünün çeşitli alanlarında görev alabilecek yetkinliği olan, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden, teori ile pratiği sentezleyebilen, iş ahlakına sahip, entelektüel ve nitelikli turizm çalışanları yetiştirmektir. Turizm İşletmeciliği Bölümünde eğitim öğretim süresince turizm sektöründe öğrencilerimizin ihtiyacını karşılayacak genel işletmecilik ve genel turizm dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Fakültemiz ve Eskişehir’de faaliyet gösteren konaklama, seyahat ve yiyecek-içecek işletmeleri arasında yapılan protokollere bağlı olarak, öğrencilerimiz derslerin uygulama saatlerini anlaşma sağlanan bu turizm işletmelerinde çalışarak tamamlamaktadırlar. Bu anlamda öğrencilerimiz teorik dersleri uygulamalı olarak öğrenip, hem turizm sektörünü daha iyi tanıma hem de turizm alanında uzmanlaşma imkânına sahip olmaktadırlar. Uygulamalı dersler kapsamında temel bilgisayar uygulamaları, Electra, Sentez, Opera, Amadeus gibi turizm işletmelerinde yaygın kullanılan paket programlar da öğretilmektedir.

     Fakültemizin ders programında turizm sektöründe belirli alanlarında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimiz için seçmeli dersler, yoğunlaştırılmış İngilizce dil dersleri ve seçmeli Rusça, Almanca, Arapça dersleri mevcuttur. Fakültemizin Turizm İşletmeciliği Bölümünde gerekli şartları sağlayan öğrencilerimize İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde, Uluslararası İlişkiler Bölümünde, İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümünde, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1. ve 2. Öğretimde,  Çift Anadal programlarına, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1. ve 2. Öğretimde, Yandal Programlarına devam etme imkânı sunulmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz belirli sürelerde, Farabi programı kapsamında Türkiye’deki üniversitelerde, Erasmus ve Mevlana programları kapsamında yurtdışı anlaşmalı üniversitelerde eğitim öğretim görme hakkına sahiptir. Farabi, Erasmus ve Mevlana programı kapsamında Fakültemizin anlaşmalı olduğu Ulusal ve Uluslararası Üniversitelerin listesi Üniversitemiz Web sitesi altında yer alan Uluslararası Ofis web sayfasından görülebilir. http://iro.ogu.edu.tr/

      Fakültemizde 75 gün zorunlu staj uygulaması olup, bu sayede sektör deneyimi kazanan öğrencilerimiz turizm sektöründeki kariyerlerine hazır hale gelmektedirler.

     Mezunlarımız turizm sektöründe orta ve üst düzey yönetici olabilecek yeterliliklere sahip olmaktadırlar. Ayrıca, almış oldukları eğitim, işletmeciliği de içerdiğinden farklı sektörlerde de kariyer yapma imkân ve kabiliyetine sahip olmaktadırlar. Özel sektör dışında kariyer yapmak isteyen mezunlarımız turizm alanında akademik kariyer yapma fırsatına da sahiptir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Turizm Rehberliği Anabilim Dalı​ ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı tarafından yürütülen yüksek lisans programları ve Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı tarafından yürütülen Doktora programı mevcuttur. Fakültemizden mezun olan öğrencilerimizin şartları sağlamaları halinde bu yüksek lisans ve Doktora programlarına devam etmeleri mümkündür.

Yüksek Lisans Programları

Doktora Programları