TR | EN
8- Destinasyon Aidiyeti ve Öncülerinin Davranışsal Niyetler Üzerindeki Etkisi

Bu proje Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ'in proje koordinatörlüğünde, Arş. Gör. Orhan Can YILMAZDOĞAN tarafından doktora tezi kapsamında yürütülmüş olup üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur. Proje Nisan 2016’de başlamış olup halen devam etmektedir.

Hazırlık çalışmaları devam eden projenin süresi 18 ay olup uygulamalar 2016 yılı sonunda başlayacaktır. Ziyaretçilerin Eskişehir destinasyonuna yönelik ilgilenim seviyelerini, destinasyon deneyimlerini, bu ziyaretten duyulan tatmin düzeylerini, destinasyona yönelik aidiyet seviyelerini ve ziyaretçilerin davranışsal niyetlerini belirlemek ve belirtilen değişkenler arasındaki ilişkileri tespit etmek amacıyla yapılacaktır. Bu amaca yönelik geliştirilecek anket formu aracılığıyla Eskişehir'i ziyaret eden turistlerden veriler toplanacak ve istatistiksel programlar aracılığıyla test edilecektir.